Obelisk

Het transport van de obelisk naar Constantinopel

Bij de bouw van Constantinopel was de noordwestelijke helft bedoeld voor de bewoners en de zuidoostelijke voor het paleis. Een hippodroom vormde de scheiding. Die vormde zo in feite het middelpunt van de vernieuwde stad. Middenin de paardenracebaan – en dus middenin de stad en middenin de Romeinse wereld – had een Egyptische obelisk moeten verrijzen, maar dat is niet meer gebeurd tijdens Constantijns leven.

Het gevaarte werd in Egypte neergehaald en op transport gezet, maar bleef in Alexandrië liggen en het duurde nog zestig jaar voor de enorme steen daadwerkelijk naar Constantinopel werd overgevaren. Hierboven ziet u daarvan een plaatje, te zien op de sokkel van de obelisk, die momenteel nog altijd is te zien, op het plein dat de antieke hippodroom aangeeft: het is het oudste monument in Istanbul.

De keuze van een obelisk als symbolisch centrum van Constantijns rijk was geen toeval. De Romeinen beschouwden obelisken, die voor de oude Egyptenaren een visualisering waren geweest van een zonnestraal, als symbool van de zonnegod.  Even verderop verrees de kerk van de Heilige Vrede. De stad stond zo onder bescherming van het licht der wereld in al zijn verschijningsvormen.

Advertenties