De Sint-Paulus

De Sint-Paulus buiten de Muren (van Rome)

Er is wel vaker op gewezen dat Constantijns beleid christelijker werd naarmate hij meer christelijke onderdanen had. Na 324, toen hij alleenheerser was geworden, bouwde hij diverse kerken. In zijn nieuwe residentie Constantinopel verrees de kerk van de Heilige Vrede en in Rome kan worden gewezen op de Sint-Jan van Lateranen en de Sint-Paulus buiten de Muren. Zijn moeder Helena bouwde de Geboortekerk in Betlehem en de Grafbasiliek in Jeruzalem.

Over de datering van de Sint-Pieter in Rome  is enige discussie: er is wel geopperd dat de enorme schenking van goud en zilver die aan Constantijn wordt toegeschreven, beter past tijdens de regering van zijn zoon Constantius. Ik beken dat ik niet helemaal begrijp hoe uit de schenking van de schat, als die inderdaad een generatie later is gegeven, een datering van een kerk kan worden afgeleid.

Hierboven ziet u de Sint-Paulus. Het interieur toont redelijk hoe het er in de vierde eeuw moet hebben uitgezien, al is het in feite een herbouw uit de negentiende eeuw. De foto is gemaakt door Alexander Smarius.