De boog van Constantijn

De boog van Constantijn in Rome

Zoals ik gisteren aangaf, vierde Constantijn vanaf 25 juli 315 het begin van het tiende jaar van zijn regering. In Rome verrees een ereboog waarop nogal wat sculptuur is aangebracht. Ik verwees al naar twee Germaanse krijgsgevangenen, naar een redevoering, naar de belegering van Verona en naar de slag bij de Milvische Brug. Deze reliëfs zijn voor de gelegenheid gemaakt.

Andere sculptuur is daarentegen hergebruikt. Een deel gaat terug op een reliëf uit de tijd van keizer Trajanus (r. 98-117), waarop is te zien hoe deze ten strijde trekt tegen de stammen aan de Beneden-Donau. Acht cirkelvormige reliëfs komen van een monument van Hadrianus (r. 117-138) en enkele standbeelden en reliëfs zijn vervaardigd voor Marcus Aurelius (r. 161-180).

Het is geen toeval dat Constantijns bouwmeesters sculptuur overnamen van precies deze heersers: ze vertegenwoordigden de bloeiperiode van het Romeinse Rijk. De Boog van Constantijn wil aangeven dat de keizer die gouden eeuw wil doen herleven na een tijd van verval. De gedachte aan herstel is eveneens aanwezig in het opschrift, waarin Constantijns optreden wordt gepresenteerd als einde van een slechte periode. #Vincent Hunink vertaalt de inscriptie, die niet aangeeft of Constantijn christelijk of heidens is, als volgt:

Aan Imperator Caesar Flavius Constantijn de Grote, de vrome, de gelukkige, Augustus; van de Senaat en het Volk van Rome. Aangezien hij door ingeving van de godheid en grootheid van geest, samen met zijn leger, de staat in één keer zowel tegen de tiran als tegen heel diens kliek heeft gewroken met gerechtvaardigde wapens, is aan hem deze gedecoreerde triomfboog gewijd.