Romeinse cavalerie

Grafsteen van een cavalerist (Nationaal Museum, Boedapest)

Net als gisteren ook vandaag een reliëf dat illustreert hoe de Romeinse soldaten eruit zagen waarmee Constantijn in 312 oprukte naar Italië om Maxentius te gaan bestrijden. Deze ruiter draagt een kamhelm, die ook de wangen en kin beschermt, en een kostbare militaire gordel. Een ronde schijf lijkt de borst te hebben beschermd; aan de daarover gedragen bandelier hangt een zwaard. De met verticale strepen versierde mantel was een brokaten barbarica, een voorname onderscheiding.

Deze grafsteen is gevonden in Dunaújváros in Hongarije, dateert van rond 300 n.Chr. en is te zien in de kelder van het Nationaal Museum in Boedapest.