Toespraak

Reliëf met een toespraak (boog van Constantijn, Rome)

Constantijn (wiens hoofd zoek is), luisterend naar een redenaar of petitionaris. Achter hem staat op een zuil een beeldje van de zonnegod, met in zijn handen een scepter en een hoorn des overvloeds. Links en rechts daarvan hangen militaire vaandels en staan zuilen met de identieke beelden van de tetrarchen. Verschillende hovelingen omringen de vorst. Helemaal links en rechts staan de standbeelden van de keizers Marcus Aurelius en Hadrianus.

Hoewel dit tafereel op de Boog van Constantijn in Rome een scène weergeeft op het Forum Romanum, zal de situatie niet heel anders zijn geweest toen de Lofredenaar van 310 het woord in Trier richtte tot Constantijn. De spreker wendt zich aan het begin van zijn toespraak expliciet tot de vier standbeelden: “Vanzelfsprekend voel ik voor u allen, onoverwinnelijke vorsten, het hoogste respect.”

 

Advertenties