Recensies

De muze van de geschiedschrijving, Kleio, op een laatantiek mozaïek uit Gerasa (Altes Museum, Berlijn)

Behalve een interview in het NRC Handelsblad en een beschouwing in het Nederlands Dagblad zijn er al een paar besprekingen van Het visioen van Constantijn verschenen. Voor wie wil lezen wat anderen ervan denken:

Hermeneus

Doorheen het boek zijn Lendering en Hunink de beste en betrouwbaarste gidsen die men zich kan voorstellen. Ze nemen hun lezers bij de hand, ze laten hen als het ware luidop meedenken, ze presenteren, corrigeren, resumeren – en zijn daarbij nooit belerend. Voor een inleidende cursus methodiek van de oude geschiedenis kan ik me geen beter praktijkboek voorstellen. (Christian Laes in Hermeneus)

Trouw

Dit is een bescheiden studie, maar lezenswaardig en vanuit de bronnen geschreven. … Een mooi boek dat vooral goed duidelijk maakt wat we allemaal niet weten. (Sam Janse in Trouw)

NRC Handelsblad

De auteurs leveren met dit boek een mooie prestatie. Door hun heel nauwgezette analyse worden niet alleen de waarheid en mythe van elkaar gescheiden; ze maken ook glashelder dat er desondanks altijd dingen onzeker blijven. (Joost Vermeulen in NRC Handelsblad)

Hereditas Nexus

Het visioen van Constantijn is … geen keizersbiografie, maar een boek over de puzzels rond Constantijns visioen. Het boek gaat woorden als ‘aannemelijk’, ‘mogelijk’ en ‘denkbaar’, anders dan de meeste publieksboeken, niet uit de weg. Sterker nog, de zoektocht en bijbehorende complicaties waar oudheidkundigen door het gebrek aan bronnen mee te maken hebben wordt in dit boek als een puzzel centraal gesteld. (Vera Weterings op Hereditas Nexus)

OVT

Werkelijk een goed boek. … Wat het doet, en dat is wel knap … het laat zien hoe ingewikkeld oude geschiedenis is. En tegelijk is het leesbaar. (Wim Berkelaar bij OVT)

Archeologie Magazine

De auteurs leveren met dit boek een mooie prestatie. Door hun heel nauwgezette analyse worden niet alleen waarheid en mythe van elkaar gescheiden; ze maken ook glashelder dat hoe er desondanks altijd dingen onzeker blijven. (Joost Vermeulen in Archeologie Magazine)

Historiën

Het heeft iets paradoxaals, hoe meer je je verdiept in klassieke teksten hoe minder helderheid het aanvankelijk oplevert. “Wie inzoomt ontdekt steeds dat het beeld vager is dan het aanvankelijk leek. Dat is inherent aan de wijze waarop oudheidkundigen omgaan met hun informatie: hun voorkennis geeft ze een vraag in, daarna gaan ze in cirkels rond, ontdekken nieuwe details en benutten de nieuwe inzichten om hun voorkennis te verbeteren.” In Het visioen van Constantijn worden de eerste ronden gemaakt van dat circulair proces. Het is zeer de moeite om aan de hand van Lendering en Hunink dat proces mee te maken. (Leon Mijderwijk op Historiën)

De Leesclub van Alles

De kracht van deze twee schrijvers ligt er in dat ze dit soort interessante wetenswaardigheden over het verleden toegankelijk kunnen maken voor iedereen en dat ze zó goed schrijven dat je het ook nog heel prettig kunt lezen in je vrije tijd. (Karin de Leeuw in de Leesclub van alles)

Dagblad van het Noorden

Volgens het bijgevoegde persbericht vertellen historicus Jona Lendering en classicus Vincent Hunink in Het visioen van Constantijn ‘het ware verhaal’ over de eerste christelijke Romeinse keizer (ca. 273-337). Niets is minder waar. Een van de leuke kanten van dit rijk geïllustreerde boekje, dat leest als een detective, is nu juist dat de auteurs voortdurend reflecteren op hun reconstructie van het verleden. (Job van Schaik in het Dagblad van het Noorden)

Oudweb

Wat zou er daadwerkelijk gebeurd kunnen zijn? Welk doel stond de verschillende schrijvers voor ogen? Hoewel voor de kenner wellicht niet niets te lezen is, weten de auteurs wel heel duidelijk de gebeurtenissen aan de hand van tekstanalyses, archeologische data en mogelijkheden – zoals het visioen te interpreteren als een natuurverschijnsel, een halo aan de hemel (p.91) – te reconstrueren. Maar ook zij constateren terecht dat het onmogelijk is “vast te stellen hoe het werkelijk is geweest en het is verstandiger als een oudheidkundige dat aanvaardt dan dat hij of zij schijnzekerheden biedt” (p.148). (A. van Wiechen op OudWeb)

Historiek

De auteurs van Het visioen van Constantijn reconstrueren de voorspellende droom van de keizer vanuit de geschiedenis, met een scherp oog voor details. Een andere verdienste van Lenderings en Huninks boek is de heldere uitleg hoe het bronnenmateriaal, vanwege meerdere beperkingen, de studie naar de Oudheid complex maakt. De bronnen uit de Oudheid zijn vaak moeilijk te duiden, zo laten de auteurs overtuigend zien. (Enne Koops op Historiek)

Advertenties