Mithras-altaar

Inscriptie uit Carnuntum

Dit altaar uit Carnuntum, even ten oosten van Wenen, is nu te zien in het Oostenrijkse Kunsthistorisches Museum in Wenen. De inscriptie meldt dat de door Jupiter en Hercules beschermde keizers – bedoeld zijn Diocletianus, Maximianus en Galerius – de onoverwinnelijke zon Mithras aanriepen als beschermer van het imperium en diens heiligdom restaureerden.

Er is veel van gemaakt. Waren de tetrarchen al bezig het imperium onder bescherming te plaatsen van de zonnegod? Was er al een theologische ommekeer gaande toen Constantijn de zon erkende als zijn speciale beschermheer? Het zijn nogal forse claims voor één inscriptie en de meeste wetenschappers houden het erop dat het precies is wat er staat: een restauratie en een bede om steun. Niet meer en niet minder.

Advertenties