Dode Franken

Germaanse krijgsgevangenen op de boog van Constantijn

Zo gruwelijk als de Romeinen tekeer konden gaan tegenover krijgsgevangenen, die op de slavenmarkt belandden, zo coulant konden ze zijn ten overstaan van verslagen leiders. Zij waren immers degenen die in de toekomst instonden voor de vrede. Eenmaal voor de Romeinse zaak gewonnen, waren ze immers de beste garantie dat een vijandelijke stam zich verder rustig hield en zelfs voor Rome de kastanjes uit het vuur kon halen.

Dit was ook het normale beleid ten aanzien van de Frankische leiders en het is ongebruikelijk dat Constantijn in 307 de krijgsheren Ascaric en Merogaisus liet executeren in het amfitheater in Trier. Toen een redenaar enkele jaren later herinneringen ophaalde, vergeleek hij de executie met de wijze waarop Hercules ooit twee slangen had gedood.

De bovenstaande twee krijgsgevangenen zijn afgebeeld op de boog van Constantijn in Rome: twee Germanen, herkenbaar aan hun broeken en baarden, weggeleid naar de slavenmarkt of erger.