Viatorinus

Grafsteen van Viatorinus (Römisch-Germanisches Museum, Keulen)

De Redenaar van 310 vertelt dat Constantijn de Rijngrens met enkele forten versterkte. Niet dat die echt nodig waren, meende de spreker:

De regelmatig aangelegde reeks van forten aan onze zijde [van de Rijn is] meer een sieraad voor de Rijksgrens dan een bescherming. De eens zo geduchte rivieroever wordt beploegd door ongewapende boeren en het zijn onze kudden die zich thans in beide rivierarmen drenken.

Dat dit nogal overdreven is, moge blijken uit bovenstaande inscriptie in het Römisch-Germanisches Museum in Keulen. Hier is de Latijnse tekst:

VIATORINVS PROT-
ECTOR MILITAVIT AN-
NOS TRIGINTA O-
CCISVS IN BAR-
BARICO IVXTA D-
IVITIA A FRANCO
VICARIVS DIVITE(n)SI(vm) POS(vit)

Wat kan worden vertaald als:

Viatorinus de lijfwacht diende dertig jaar en werd gedood door een Frank in het barbarenland bij Divitia. De adjudant van de Divitienses plaatste deze gedenksteen.