Boekpresentatie

Vanmiddag wordt in het Rijksmuseum van Oudheden Het visioen van Constantijn gepresenteerd. U bent natuurlijk de hele dag welkom in het dit jaar twee eeuwen jonge museum, maar als u de heren hierboven de ingang aan het Rapenburg ziet bewaken, weet u zeker dat u op ruwweg het juiste moment binnen komt lopen. Dat is een andere manier om te zeggen dat de inloop begint rond een uur of drie.

Voor wie het nog niet weet: Het visioen van Constantijn gaat over een gebeurtenis die de wereld heeft veranderd. Vóór de regering van keizer Constantijn werden christenen vervolgd en gedood. Tijdens zijn regering – maar niet dankzij hem – kwam aan die vervolging een einde. Sterker, hij begon de kerk te begunstigen. Volgens een legende deed Constantijn dat na een visioen en een militaire zege, maar het wonderlijke is dat dat visioen een heidens karakter had en dat noch de teksten over die overwinning noch het beeldmateriaal veel christelijks bevatten.

In Het visioen van Constantijn leg ik deze puzzel uit, zonder overigens een volledige oplossing te kunnen bieden. Wél kan ik u, langs de weg, een mooie bron te lezen geven: de Lofrede van 310, waarin de eerste vermelding van het visioen is opgenomen. Het is een echt leuke tekst en ik verbeeld me dat je eraan kunt aflezen met hoeveel plezier Vincent Hunink de vertaling heeft gemaakt. Ook kan ik hier en daar aanwijzen waar de problemen zitten die het onmogelijk maken de puzzel werkelijk op te lossen.

Wat mag u vanmiddag in het RMO verwachten? In elk geval zal Vincent iets voordragen en uitleggen wat er leuk is aan een laatantieke toespraak in het verheven stijlregister. Zelf zal ik iets vertellen over de totstandkoming van dit boekje. Huub Eggen vertelt iets over halo’s (volgens mij de minst onwaarschijnlijke interpretatie van het visioen, hoewel we het niet zeker weten) en Ben van den Bercken heeft het een en ander te vertellen over de Grote Leidse Constantijncamee.

Daarna zullen Vincent en ik het eerste exemplaar – laten we eerlijk zijn: dat is het natuurlijk niet, het boek is al een week te koop – aanbieden aan Marc van Oostendorp, taalkundige, neerlandicus én hoogleraar academische communicatie. Meer informatie hier.

Daarna is het afgelopen. Blijft u echter in Leiden! (Er is voldoende leuke horeca.) Die avond is immers de derde sessie van Oog op de Oudheid: egyptoloog Olaf Kaper behandelt de plunderingen in en vervalsingen uit Egypte, terwijl RMO-conservator Lucas Petit vertelt over Syrië en Irak. Oog op de Oudheid wordt gepresenteerd door classica Tazuko van Berkel, kent een pauze met Romeinse wijn (met dank aan Manon Henzen van Eet!verleden) en eindigt met een korte discussie onder leiding van wetenschapsjournalist Marcel Hulspas. De avond begint rond 20:00 maar de zaal is open om 19:30.