Een Germaan

Portret van een Germaan (Rheinisches Landesmuseum, Trier)

In het Duitse Welschbillig, niet ver van Trier, is een Romeinse paleisvilla opgegraven: een plattelandsresidentie waar een voorname familie moet hebben gewoond. Zulke enorme landhuizen worden vanaf de derde eeuw steeds populairder. Het complex bij Welschbillig dateert uit de vierde eeuw en is zó enorm is dat het geen gewone paleisvilla meer is. Het is meer paleis dan villa en daarom nemen de opgravers aan dat het misschien gaat om de residentie van een lid van de keizerlijke familie.

Leuk is een verzameling portretten die daar is opgegraven. Er zitten bekende bustes bij, zoals de historicus Thoukydides en de Macedonische koning Filippos. En ook bovenstaande kop, die behoort bij een reeks Germanen. Wie het is, weten we niet, maar gegeven het feit dat de andere bustes echte portretten zijn, zal ook dit wel een werkelijk portret zijn van een vierde-eeuwse Germaanse vorst.

En dat zegt heel veel over het Romeinse imperium. Het was natuurlijk vanouds een wereldrijk, dat de klassieke cultuur verspreidde; de Grieken waren het broedervolk waarmee de Romeinen één cultuur deelden. Maar ook Germanen konden daaraan deelachtig zijn. Het idee dat het slechts barbaren waren, was voor de bewoners van Welschbillig vér weg.