Dakpan

Dakpan van het Twaalfde Legioen Victrix (Straatsburg, Palais Rohan)

De keizer Postumus waarover ik het al had, versterkte de Rijngrens. Archeologen hebben bovendien vastgesteld dat hij achter de klassieke limes een tweede verdedigingslinie bouwde van nieuwe forten. Dit plaatste elke Germaanse binnenvaller voor een tactisch dilemma: vielen ze de grensforten aan, dan werd dat versterkt vanuit de tweede linie, maar vielen ze eerst de tweede linie aan, dan plaatsten ze zich tussen twee linies in. Constantijn zou dit systeem later perfectioneren.

Het systeem veronderstelde een andere verdeling van de troepen en er lijken ook nieuwe eenheden te zijn geformeerd. Eén daarvan was het Twaalfde Legioen Victrix in Straatsburg. Het is alleen bekend van de dakpanstempels, waarvan er hierboven een is te zien. Maar het is interessant dat we de documentatie hebben.