Een halo?

29 33_halo

U hebt gezien, geloof ik, hooggeachte Constantijn, hoe uw Apollo onder begeleiding van Victoria U lauwerkransen presenteerde, stuk voor stuk goed als voorteken van dertig jaren. … Maar wat zeg ik “geloof ik”? U hebt gezien, U hebt uzelf herkend in de gedaante van hem aan wie volgens de goddelijke gezangen der dichters het koningschap over de gehele wereld toekomt.

Tot zover de oudste tekst over het visioen van Constantijn, een redevoering die rond 1 augustus 310 werd uitgesproken in Trier. Aannemend dat Constantijn werkelijk iets heeft gezien, zijn er diverse verklaringen te geven voor wát hij heeft gezien. Misschien had hij in het heiligdom in Grand een droom. Of misschien zag hij een halo.

Zulke lichtkransen komen voor in allerlei soorten: enkelvoudig, dubbel, met dwarsbalken, met bijbogen, kruisvormig of met zogeheten “nevenzonnen”. Het filmpje hierboven toont een halo met twee bijzonnen. Je kunt je voorstellen dat Constantijn in de lichtkringen de lauwerkransen herkende die Victoria hem presenteerde, je kunt je voorstellen dat hij in de zon Apollo herkende en je kunt je voorstellen dat hij in de drie kruisen het Romeinse cijfer XXX heeft herkend.

Dat Constantijn een halo heeft gezien en dit heeft uitgelegd bewijs dat Apollo met hem was, is dus zeker denkbaar. Bewezen is het echter allerminst.